Ze was mijn eerste manager. Ik was 25 en begonnen als intercedente bij Randstad. Zij was verantwoordelijk voor een aantal vestigingen in Amsterdam en gaf leiding aan een groot team. Ik zag haar zeker niet wekelijks en sprak haar ook niet alle keren dat ik haar zag uitgebreid. Maar zij bezat de kunst van het leidinggeven op afstand. In deze tijd waarin zoveel managers die ik spreek, worstelen met het managen van hun team omdat vrijwel alles online gaat, moet ik veel aan haar denken. Want geen moment heb ik in het contact met haar afstand ervaren. Altijd voelde ik haar aandacht en betrokkenheid. Dus…. wat deed zij dan precies?

Geplande 1 op 1 overleggen gingen altijd door.

Als ik het me goed herinner hadden we maandelijks of elke 6 weken een bila. We spraken dan over mijn ontwikkeling, de dingen waar ik tegenaan liep, mijn ambities, de samenwerking met collega’s en de resultaten. Die afspraak ging altijd door. Slechts 1 keer, vlak voor een training die ik zou volgen, kwam er iets tussen. Maar omdat ze het zo belangrijk vond om de training voor te bespreken, nodigde ze me bij haar thuis uit voor het eten. Gezellig èn zo konden we toch alles op tijd doornemen.

Mag je elkaar nu niet op kantoor zien en zijn alle andere plekken gesloten? Ga wandelen!

Mis je de koffieautomaat-gesprekjes? Bel!

Wekelijks belde zij me. Gewoon om te horen hoe het ging. Hoe het met een bepaalde klant was gegaan. Om me een compliment te geven. Of om te horen hoe de training was gegaan.

Is je dag van uur tot uur dicht gepland met zoom meetings? Zeg vaker nee en zorg voor ruimte in je agenda, zodat je jouw mensen vaker even kunt bellen.

Betrokkenheid zit ‘m niet (alleen) in het elkaar vaak zien.

Maar wel in aandacht geven. Zij luisterde goed, vroeg door (ook aan de telefoon dus), stelde veel open vragen en kwam terug op dingen die ik eerder had verteld. Hoe ze het onthield met zoveel mensen? Ik weet het niet. Toen ik later zelf leiding ging geven, maakte ik gewoon aantekeningen waar ik dan op terug kwam. Ze was attent: stuurde af en toe een kaartje, nam een interessant boek mee en vroeg naar belangrijke privé gebeurtenissen waarvan ze op de hoogte was.

Vind je het lastig om via een scherm of telefoon èchte aandacht te geven? Zorg ervoor dat je niet wordt afgeleid. Stuur een persoonlijk kaartje of iets lekkers voor het weekend. App eens wat vaker.

Een belangrijke boodschap te delen? Ontmoet elkaar.

De belangrijkste gesprekken voerden we niet telefonisch. Een grote verandering, promotie, overplaatsing?  Zij zorgde ervoor dat we elkaar konden ontmoeten. Op de vestiging of zelfs bij haar thuis dus.

In deze tijd is dat op kantoor misschien lastiger, maar wandelen mag wel.

En de resultaten dan? STAR!

Nu denk je misschien dat mijn eerste manager vooral aandacht voor mij persoonlijk had. Zeker niet! Vergis je niet, ze was zeer resultaatgericht en bewaakte de voortgang van mijn doelstellingen en resultaten. Dat kan als je dat op afstand moet doen, best lastig zijn. Zij gebruikte de STAR methode. En dan ineens worden de gesprekken over de prospects die werden bezocht  en de omzet die behaald moest worden heel concreet. Zij vroeg naar een bepaalde situatie (S), wat daarin mijn rol of taak was (T), hoe ik het had aangepakt (A) en wat het resultaat (R) was. Ik kan je vertellen: wegduiken en erom heen draaien wordt dan knap lastig! Zelfs aan de telefoon.

Ervaar je te weinig grip op de voortgang van plannen? Pas de STAR methode toe.

Inmiddels zijn we jaren verder en is er aardig wat veranderd. We hebben meer middelen om ook op afstand op een betrokken manier leiding te kunnen geven. Gebruik ze! Bel, organiseer team spelletjes via zoom en app wat vaker om de spontaniteit erin te houden. Wandel nu je elkaar niet op kantoor kunt zien.

Jijzelf bent het belangrijkste instrument!

Maar vergeet vooral niet dat jijzelf het belangrijkste instrument bent: geef aandacht en je tijd. Luister en stel vragen. Zorg voor ruimte tussen je zoom overleggen in, zodat je erbij bent met je gedachten en er ruimte is voor die informele, spontane telefoontjes.

Mijn eerste manager was mijn voorbeeld op het gebied van leidinggeven. En in deze tijd besef ik pas hoe goed zij dat deed op afstand. Dank je wel nog, Marjo!

Wil je de vaardigheden om leiding te geven op afstand onder de knie krijgen? Wij hebben een nieuwe training ontwikkeld! Binnenkort op onze site, maar nu alvast contact opnemen kan ook: Meer weten?