In deze ‘tijden van Corona’ valt me op dat er veel geschreven en gepraat wordt over het feit dat een groot aantal mensen dreigt om te vallen. Jongeren en young professionals in het bijzonder. Ik las zelfs dat er een verloren generatie dreigt te onstaan als we niet oppassen. Allemaal omdat we ons in uitzonderlijk moeilijke en onzekere omstandigheden bevinden die op veel mensen een enorme impact hebben. Gelukkig leven we in een land waarin we hulp kunnen krijgen. Waar steunmaatregelen zijn voor mensen en bedrijven die dat nodig hebben.

Ik denk wel eens dat het goed zou zijn om onze hulp niet alleen te richten op ‘wat als iemand omvalt’, maar het net voor te zijn. Elkaar helpen sterker en veerkrachtiger te worden, zodat je niet breekt, maar alleen maar buigt (soms heel diep) en dan weer terugveert. Zodat veel meer mensen een crisis beter aan kunnen.

Wat is veerkracht eigenlijk? Na uitvoerig onderzoek, onder meer gebaseerd op het artikel van Diane Coutu: “How Resilience Works” uit Harvard Business Review, formuleerde Insights Discovery het als volgt:

Veerkracht is geen eigenschap die je wel of niet hebt. Het gaat bij veerkracht om gedrag, overtuigingen en acties die iedereen kan aanleren en ontwikkelen. Het is het vermogen om je aan te passen aan stress en tegenslag en daar misschien zelfs sterker uit te komen. Het gaat niet enkel over ‘terugveren’ naar de oorspronkelijke positie, maar ook om doorgroeivermogen. Wanneer je verkrachtig bent, zie je meer opties en kun je flexibeler reageren.

Goed om te weten: Mensen zijn van nature veerkrachtig. Veerkrachtig zijn wil niet zeggen dat je geen stress, angst, verdriet of onrust ervaart. Je kunt iets leren van ondervonden stress of onrust en dat geleerde gebruiken om veerkrachtiger te worden. Zelfreflectie, zelfobservatie en zelfinzicht zijn belangrijke elementen voor het ontwikkelen van veerkracht.

De volgende 8 factoren zorgen voor veerkracht:

Verbinding: warme en ondersteunende relaties binnen en buiten de familie hebben. Zelfregulatie: evenwicht bewaren tussen te veel en te weinig stress. Zelfefficiëntie: realistische plannen maken en stappen zetten om ze uit te voeren. Zelfzorg: keuzes maken die goed zijn voor jouw welbevinden. Acceptatie: de realiteit van jouw situatie inzien en aanvaarden. Betekenis en doel: een gevoel van purpose en betekenis hebben. Het grotere geheel zien, in perspectief kunnen plaatsen en de vertaalslag naar de toekomst kunnen maken. Geïmproviseerde oplossingen: improviseren op basis van wat op dat moment voorhanden is. Een plan B hebben. Zelfinzicht: weten wie je bent.

Het mooie is dus dat je door te werken aan bovenstaande factoren, je je veerkracht kunt vergroten. En dat zit ‘m al in kleine dingen. Door met je beste vriend of vriendin te praten over waar je mee worstelt. Door beter te luisteren naar waar je behoefte ligt: even niet naar de sportschool, maar yoga nidra op de bank (een aanrader!). Nee zeggen zodat je meer ruimte in je agenda hebt. Tuurlijk, het is niet altijd even gemakkelijk en je bent ook niet binnen een week ineens veerkrachtig. Maar met elke stap die je zet, word je sterker. Wat ga jij het eerst aanpakken?

Samen jouw veerkracht of dat van je team vergroten? Neem contact op om de mogelijkheden voor een workshop of coachingsgesprek te bespreken.